Funktionärer vid Spelhagens varv


Varvsförvaltare

Richard Heuberger

070-271 70 01

varvet@nyss.nu


Varvsförvaltaren vänder du dig till för att: boka sjösättning/upptagning, varvsplats, få tillstånd att ligga på varvet över sommaren eller ligga vid stranden för service längre än 2 dygn.Slipfogdar

Håkan Briheim 070-528 36 05 Brandskyddsansvarig

Sten-Åke Andersson 070-622 27 43
Richard Heuberger 070-271 70 01
Mattias Åkerblom 073-074 11 91
Torbjörn Karreskog 070-300 33 08

Håkan Jonsson 070-543 99 89Av slipfogdarna kan du få hjälp med att:

Ta upp båten under sommaren för service eller tvätt. Flytta båten på land. Ta upp eller sätta i på andra dagar än ordinarie sjösättningsdagar.


Vi har ingen jourverksamhet.


Du får själv ringa och kolla om någon slipfogde kan hjälpa dig. Taxan för samtliga uppdrag är 250 kr per påbörjad timme.