Syftet med Segelsällskapet är att ge medlemmarna möjligheter att utveckla och odla sitt intresse för segling och båtliv