Syftet med Segelsällskapet är att ge medlemmarna möjligheter att utveckla och odla sitt intresse för segling och båtliv

Kallelse till årsmöte 20 november 2023


Alla medlemmar är välkomna till årsmöte den 20 november 2023 kl 19:00. Plats meddelas senare. 


Motioner ska vara inlämnade till styrelsen (maila ordf@nyss.nu) senast en månad före årsmötet. 


Vill du kandidera till styrelsen eller vill du föreslå någon? Kontakta valberedningenen på valberedning@nyss.nu


Dagordning och propoistioner finner du här på hemsidan senast 1 månad före årsmötet. Svar på motioner presenteras senast 1 vecka före årsmötet.