Styrelsen


Styrelsens uppdrag är att:

  • Leda den dagliga verksamheten
  • Företräda och representera Sällskapet
  • Förvalta Sällskapets ekonomi
  • Kalla till årsmöte
  • Upprätta förslag till årsredovisning och budget
  • Besluta om detaljerad budget
  • Fastställa regler och föreskrifter för verksamheterna
  • Tillsätta arbetsgrupper
  • Utse funktionärerMagnus Leivik
ordförande
ordf@nyss.nu

070-8755222


Oskar K
vice ordförande
viceordf@nyss.nu


Daniel Ekstrand
kassör/ekonomiansvarig
kassor@nyss.nu

070-485 26 73


Per Sandberg
sekreterare
sekr@nyss.nu

076-895 83 39


Magnus Gustafsson
Eskaderchef/Utbildning
eskader@nyss.nu


Moa Andersson
Ungdomsansvarig
ungdom@nyss.nu

070-52675 29


Henrik Landqvist
Brokenförvaltare
broken@nyss.nu

073-418 06 48


Richard Heuberger
Varvsförvaltare
varvet@nyss.nu

070-271 70 01


Jocke Sandström
klubbmästare
klubbmast@nyss.nu

070-496 57 05