Föreskrifter för Spelhagens varv

Vi är glada att ha dig som medlem!


Det som utmärker Nyköpings Segelsällskap är att vi är en ideell förening. Det innebär att alla funtkionärer jobbar oavlönat på sin fritid. Det i sin tur gör att vi kan hålla nere priserna.


Men det innebär också att du som medlem bär ett stort ansvar för att allt ska fungera smidigt. 

Vid stranden från mastkranen till sjösättningsrampen får man ligga i 2 dygn efter sjösättning eller vid servicearbeten. Behöver ni längre tid så kontakta varvsförvaltaren.


Sist upp först i. I klartext, se till så din båt inte ligger så den blockerar för dem som vill sjösätta tidigt. Före den 15 maj betalar den båtägare som är blockerad flytten. Den 15 maj och senare betalar den båtägare som blockerar flytten.


Om det är kö till mastkranen ska båtägarna upprätta turordningslista. Vid kö får man inte trimma in riggen i mastkranen. När masten står ska båten flyttas.


Det är båtägaren som avgör hur lång tid han eller hon behöver i kranen. Har du bråttom är du alltid välkommen att  hjälpa till. 

Medlem som förvarar båt på Sällskapets varvsanläggning är skyldig att ha gällande försäkring som täcker sjösättning och upptagning samt ansvar mot tredje man.


Varje båtägare skall själv närvara eller av honom utsedd person som är ansvarig vid uppdragning resp. sjösättning. Båtägaren har själv fullt ansvar vid uppdragning resp. sjösättning och det är båtägarens försäkring som gäller vid ev. skador.


Varje båtägare har själv fullt ansvar för att båten är säkert stöttad för vintern och vid ev. skador som kan uppstå under vinterförvaring gäller båtägarens försäkring. I de fall där våra slipfogdar anser att stöttningen är undermålig ställs inte båten av utan sjösätts igen.


Att båten ställts av på land innebär inte att varvet godkäntstöttningen, det är fortfarande båtägarens ansvar. Täckningen på båtar som ligger utomhus får inte vara fäst i bockar, stöttor eller båt.

Undvik att arbeta ensam på varvet.

Om du ändå arbetar ensam, ta kontakt med andra som finns på varvet och titta till varandra. Finns det ingen mer än du på varvet, håll kontakt med någon som vet var du är och som kan sakna dig om något händer.


Använd bra stegar och ställningar. En bra stege kostar mindre än en ankarlina.


Andvänd skyddsutrustning som behövs för arbetet du ska göra.


Viktigt om spolplattan


  • Alla former av tvättmedel är förbjudet att använda
  • Spolplattan får endast användas för tvätt av skrov och däck på båtar, tvätt av bil, motorrum eller kölsvin är absolut förbjudet
    på spolplattan.
  • Avfettande medel är strikt förbjudet att använda under tvätt.
  • Spolplattan får endast användas när slipfogdar är närvarande
    och reningsanläggningen är ansluten.


För information om du ska slipa din båt ber vi dig kontakta någon av funktionärerna vid varvet.

Ta reda på var du har närmaste brandsläckare – i din båt samt utanför denna. Brandfarliga vätskor: får inte förvaras i båten eller i anslutning till denna.


Gasoltuber: får inte förvaras i båten ,eller på varvet
Båtens batterier:skall vara bortkopplade från elsystemet .

Elektriska element:får inte andvändas utom vid arbeten som kräver värme och då skall inkopplingen godkännas av varvsförvaltaren.


Heta arbeten får endast utföras av den som har certifikat för heta arbeten eller har motsvarande kunskap. Varvets brandskyddsansvarige är Håkan Briheim.


Linolja och trassel (bomullstrasor m.m.) innebär en potentiell brandrisk. Lämna aldrig trassel och trasor som varit i kontakt med linolja eller andra oxiderande oljor kvar i båten eller i anslutning till båten.


Elektrisk utrustning: all el-materiel t.ex. belysning och el-verktyg skall vara skyddsjordade om så krävs. Och i felfritt skick. 

Medlemmar kan använda passerbricka (tagg) för att komma in i servicehuset och genom grindarna.


Taggen kostar 270 kr. Den erhålls genom att sätta in 270 kronor på bankgiro 753-5305. Ange ert medlemsnummer och ‘Tagg’ så sänder vi ut den per post.


För att öppna kör grindar får man kontakta någon funktionär på varvet. Båtar kan bara ställas in eller hämtas på ordinarie sjösättningsdagar eller efter överenskommelse med funktionär.