Broken - Lycksalighetens Ö


Broken kallas ofta för Lycksalighetens Ö. Du som är medlem är alltid välkommen hit! Klubbholmen förvaltas av frivilliga funktionärer och som gästande medlem förväntas du bidra aktivt. Fråga gärna hamnvärdarna vad du kan hjälpa till med. 


Hamnvärdarna heter Kia och Tommy Dahlgren/Grönberg och nås på telefon 076-283 22 87


Medlemmar erlägger ingen serviceavgift vid Broken. För icke-medlemmar kostar det 180 kr/dygn. Elavgift på Broken (gäller även medlemmar) 60 kr


På Broken hittar du bland annat ett servicehus, en liten kiosk och en liten sandstrand. Det finns inte möjlighet att tanka vatten. Det finns inget avlopp på ön, men det finns några enklare mulltoaletter. 


Många medlemmar samlas på Broken för att fira midsommar och ha kräftskiva! Håll utkik på facebooksidan för aktuell information. 


Hamnen på Brokens östra sida har positionen:


58° 42’67” N
17° 14’30” E


Här hittar du en karta.


Den prickade infarten från farleden (norrifrån) har gröna prickar om styrbord och röda om babord när man går in mot Broken.


För båtar med mer än ett djupgående på 1,8 meter rekommenderar vi att man väljer att komma in söderifrån. 


Bryggan mot land erbjuder varierande djup. Är du osäker på var du kan ligga så ring hamnvärdarna, de kan ofta hjälpa dig. Förtöjning sker med ankare i aktern. På pontonbryggan (som ligger ytterst) är det inte tillåtet att sido-förtöja.


Det finns även möjlighet att ligga vid västra viken, där finns dock inte el. 


Brokens Vänner


Föreningen Brokens Vänner bildades 1958, och var från början en stöd-förening inom NySS till klubbhusbygget.


Föreningen har under åren stöttat Broken ekonomiskt vid ett flertal tillfällen, vilket NYSS haft stor glädje av.

Vår klubbholme står som vanligt rustad för att ta emot medlemmar och gästande båtar, men kräver också stort underhåll och investeringar. Vill man ge ett extra stöd till Broken, kan det ske genom bidrag till Brokens Vänner. Eftersom det är en stödförening för Broken, går alla pengar som kommer in i föreningen oavkortat till Broken. Under årens lopp har Brokens Vänner lämnat bidrag till ett antal investeringar på Broken.


Vill ni vara med och stötta Brokens Vänner? Vi är mycket tacksamma om ni sätter in ett valfritt belopp på BG 5648-5949 till Brokens Vänner. Kom ihåg att pengarna går oavkortat till Broken.


Det kommer framöver att krävas ett stort investeringsbehov för att hålla klubbholmen i det skick vi vill. Vi är därför tacksamma om vi via Brokens Vänner kan få extra ekonomiska bidrag.